Misiunea și viziunea Societății Biblice Interconfesionale din România (SBIR) este de a aduce valorile Biblice în viața oamenilor.

În afară de obiectivele principale ale Societății de a face oamenilor disponibilă Scriptura prin traducere, tipărire și distribuire, un alt obiectiv este de a ajuta oamenii să interacționeze cu mesajul Bibliei.

De aceea IBSR dezvoltă proiecte sociale holistice pentru tineri și adulți și persoane vulnerabile și grupuri marginalizate pentru o mai bună integrare în societate.